Instalace serveru Minecraft Forge na Ubuntu linux 18.04

Kontrola a Instalace Java Runtime

Ke správné funkci Minecraft serveru Forge, je nutná podpora Java Runetime, nejlépe Oracle JDK 8.x. Aktuální nainstalovanou verzi zjistíme příkazem:

java -version

Není-li žádné JRE/JDK naianstalované, budeme jej muset nainstalovat.

Instalovat Java Runtime můžeme hned několika způsoby. Můžeme použít ubuntu build-in verzi JRE:

sudo apt-get update
sudo apt-get install default-jre

...nebo můžeme nainstalovat jednu z oficiálních verzí Oracle JDK.

Instalace Oracle Java 8

Nejprve přidáme PPA příkazem:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

Nyní můžeme naistalovat tzv. stable verzi JRE příkazem:

sudo apt-get install oracle-java8-installer

Pokud se instalace podařila bez problému, příkazem java -version by se měla zobrazit nainstalovaná verze JRE podobná této:

java version "1.8.0_171"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)

Můžete také naistalovat některou z posledních verzi Oracle JDK 9,10, ale to prozatím nedoporučuji, protože spousta Java aplikací JDK 9 stále ještě nepodporuje.

Nastavení cesty k souborům Java Environment

Ještě než budeme pokračovat musíme nastavit proměnnou Java Runtime JAVA_HOME. To uděláme nejlépe tak, že do souboru /etc/environment přidáme proměnnou s cestou:

sudo nano /etc/environment
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"

Nyní soubor s proměnnou znovu načteme a ověříme obsah proměnné příkazy:

source /etc/environment
echo $JAVA_HOME

Naobrazovku by se nám měla vypsat cesta k Java Runtime.

Instalace samotného serveru Minecraft Forge

Nyní, když máme podporu Java Environment nainstalovanou a funkční, můžeme přistoupitk samotné instalaci serveru Forge. Nejprve vytvoříme nový adresář ve kterém server poběží a stáhneme instalační soubor serveru Forge. V našem případě je to verze pro Minecraft 1.12.2 (14.23.4.2708).

mkdir server_forge
cd server_forge

curl -O https://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/1.12.2-14.23.4.2708/forge-1.12.2-14.23.4.2708-installer.jar

Instalaci pustíme příkazem:

java -jar forge-1.12.2-14.23.4.2708-installer.jar --installServer

Instalační soubor se postará o doinstalování všech potřebných knihoven a vytvoření vlastního souboru serveru "minecraft_server.1.12.2.jar". Ještě před tím, než poprvé spustíme nově vytvořený server, musíme potvrdit souhlas s licenčními podmínkami EULA. Vytvoříme tedy soubor eula.txt se souhlasem:

echo "eula=true" > eula.txt

Teď už opravdu můžeme pustit server příkazem:

java -Xmx2G -Xms1G -jar minecraft_server.1.12.2.jar nogui

První spuštění serveru vytvoří všechny potřebné configurační soubory a vygeneruje výchozí mapu. nyní můžeme uskutečnit první testovací připojení na server klientem na výchozím portu 25565.

Pokud se vám podařilo připjit k servu, gratuluji ;) Ještě než začnete server aktivně využívat, doporučuji projít konfigurační soubor "server.properties" a nastavit striktního přístupu whitelist atp.

Pokud se vám podařilo připjit k servu, gratuluji ;)

Vytvoření startovacího scriptu

Jako poslední krok úspěšné instalace serveru Minecraft Forge, ještě vtvoříme startovací script:

nano start.sh

a vložíme do něj následující obsah:

#!/bin/bash
echo "Startuji server..,";
echo "Příkaz pro připojení do konzole serveru je: screen -r 'forge'";
screen -dmS "forge" java -Xmx2G -Xms1G -jar minecraft_server.1.12.2.jar nogui

Ještě nastavíme práva pro spouštění:

chmod ug+x start.sh
./start.sh

Jen pro upřesnění podotýkám, že parametry spouštěcího scriptu "-Xmx2G" a "-Xms1G" definují velikost použitelné paměti. Stávající hodnoty jsou pouze demonstrační pro malý server a doporučuji je změnit dle možností alespoň na 6-8GB, jinak by mohly při větším počtu hráčů vznikat laggy a nebo by mohl server úplně spadnout.

Tak, a to je asi všechno, snad jsem an nic nezapoměl, kdyby ano, napište na twitter a nebo facebook.

Přeji vám hodně úspěchů a hlavně hodně zábavy ;) Bajtlamer.