Minecraft server Bukkit 1.7.2

Jaké jsou hlavní výhody severu Bukkit?

Mezi největší výhody CraftBukkit modu oproti jiným alternativním modům je jednoduchá rozšiřitelnost a velmi dobrá customizace a kompatibilita mezi módy. Tato výhoda je výsledkem skvěle navržené konstrukce, u které se vývojáři neustále drželi myšlenky obejít se bez dalších modloaderů a speciálního interface pro pluginy.

Rodinka Jménem Bukkit

Bukkit, je název komunitní sady open-source nástrojů (API) určených k jednoduchému ovládání všeho, co CraftBukkit server nabízí.

Smyslem rozdělení obou nástrojů, byla myšlenka lepší a jednodušší údržby kódu obou projektů. Později byl založen branche ScrapBukkit s cílem vyvinout nástroj na rozšíření příkazů serveru jako plugin, spíš než CraftBukkit jako celek, a proto bylo vyvinuto i několik dalších nástrojů jako BukkitDev,ChatBukkit, HomeBukkit atd.

Nic méne CraftBukkit společně s API nástroji Bukkit i nadále zustávají pravděpodobně největším nástrojem na ovládání a tvorbu rozšiřujících pluginů do hry Minecraft.

Konfigurace minecraft serveru Bukkit (Ubuntu)

Instalace serveru Bukkit je pomerne jednoducha, stačí stáhnout binární soubor některé z verzí a spustit například příkazem:

java -Xmx1024M -jar craftbukkit.jar -o true

Doporučuji stahnout oficiální doporučenou stabilní verzi 1.12.2. V okně terminálu serveru nejprve vytvoříme pracovní adresář a pak do něj stáhneme samotnou binárku CraftBukkit serveru. (V našem tutoriálu používáme poslední LTE release Ubuntu linux 18.04 a konfigurovat budeme stabilní verzi CraftBukkit serveru pro Minecraft v1.12.2).

sudo mkdir -p /opt/minecraf­t/bukkit
cd /opt/minecraf­t/bukkit
wget https://cdn.getbukkit.org/craftbukkit/craftbukkit-1.12.2.jar

Po dokončení příkazem „ls -l“ zkontrolujeme přítomnost binárního souboru craftbukkit-1.12.2.jar a vytvoříme soubor se souhlasem licenčního ujednání EULA:

echo "eula=true" > eula.txt
sudo java -Xmx1024M -jar craftbukkit-1.12.2.jar -o true

Při prvním spuštění serveru se vygeneruje mapa světa (seed), vytvoří se všechny důležité konfigurační soubory a složky, včetně adresáře Plugins, kam v budoucnu budeme nahrávat rozšiřující moduly. Spuštěnou instanci serveru ukončíme vepsáním příkazu „stop“ do konzole CraftBukkit serevru a odešleme příkaz klávesou „Enter“.

Spouštěcí script serveru

Nyní můžeme vytvořt startovací script serevru, například příkazem:

vim bukkit.sh

a do otevřeného editoru (v našem případě používáme vim) vložíme tento obsah:

#!/bin/sh
BINDIR=$(dirname „$(readlink -fn "$0“)„)
cd "$BINDIR“
java -Xmx1024M -jar craftbukkit-beta.jar -o true

Soubor uložíme příkazem „:x“ (v editoru VIM, v editoru nano pomocí klávesové zkratky „ctrl + x“) a nastavíme práva pro spouštění chmod +x bukkit.sh. Server spustíme příkazem „~/bukkit.sh“ případně „./bukkit.sh“.

Spouštění serveru pomocí init scriptu

Pokud si přejete spouštět instanci serveru Bukkit ihnet po startu serveu, stačí stáhnout init-script a vytvořit symlink do adresáře /etc/init.d/:

cd /opt/minecraf­t/bukkit
wget http://www.minecraftland.cz/Downloads/bukkit-init.script
sudo ln -s ~/bukkit-init-script /etc/init.d/bukkit
chmod 755 ~/bukkit-init-script

Ještě přidáme startup script do startovacího runlevelu příkazem:

sudo update-rc.d bukkit defaults

Co potřebujete k připojení na server Bukkit?

K připojení server Bukkit nepotřebujete nic jiného, než správnou verzi klienta  Minecraft. Stačí založit profil s odpovídající verzí serveru 1.12.2 a je možné začít hrát.

Náš server je momentálně bez Pluginů, ale v případě nutnosti a po dohodě se všemi hráči je možné nasadit a rozšířit hratelnost tohoto serevru o další pluginy.